Twee dagen bomen over COPD

Onderwerpen

Plenaire openingssessie:


Longtransplantatie in COPD: een LAStig traject

Dr. Tji Gan, longarts
UMCG, Groningen

Longtransplantatie is een behandel optie in ernstig COPD. Tijdens de lezing komt aanbod wanneer uw patiënt in aanmerking komt voor een longtransplantatie, de mate van urgentie o.b.v. de long allocatie score (LAS) en bediscussiëren we de urgentie van COPD patiënten en daarmee de positie van longtransplantatie t.o.v andere mogelijke interventies.  

Leerdoelen: 
- De indicaties, contra-indicaties, en de timing van verwijzing in COPD.
- De positie van longtransplantatie in relatie tot ‘treatable traits’.
- Inzicht krijgen in de Long Allocatie Score voor longtransplantatie.

 

Pro/Con discussie: 


COPD zorg hoort bij de huisarts

Pro : Dr. Jiska Snoeck-Stroband, huisarts Den Haag en Voorzitter CAHAG


Con: Dr. Ralph Koppers, longarts
         MCL, Leeuwarden


PRO

De juiste zorg moet op de juiste plek. De patiënt verdient zorg te krijgen dicht bij huis. Belangrijke voorbeelden hierbij zijn leefstijl, palliatieve zorg en longaanvallen. Thuis zal de patiënt zijn gedrag moeten verbeteren, zijn medicatie goed inhaleren, stoppen met roken. De partner, mantelzorger moet het daar samen met de huisarts regelen. Er is ergens in het beloop van COPD een overgang van chronische zorg naar palliatieve zorg. De huisarts is degene die de patiënt en zijn omstandigheden thuis kent. Het is belangrijk om de zorg thuis zo goed te regelen dat een opname voor een longaanval zoveel als mogelijk kan worden voorkomen. Met de groeiende mogelijkheden op ICT gebied kan de huisarts steeds eenvoudiger toegang krijgen tot ondersteuning in het beleid vanuit de tweede lijn. Daarvoor hoeft de patiënt niet naar de tweede lijn toe te gaan. De zorg wordt steeds duurder. Gezamenlijk zullen wij hier mee om moeten gaan. Zorg bij de huisarts is goedkoper dan in de tweede lijn.

CON

De juiste zorg op de juiste plek. Het bepalen van de juiste plek is niet zo moeilijk vanuit het perspectief ‘dicht bij huis’. Echter de juiste zorg verdient in dit kader zeker aandacht. Het behandelen van een ziekte, en daarmee het leveren van de juiste zorg, begint bij het stellen van de juiste diagnose. Voor het pallet van obstructieve longziekten ligt hier al de eerste uitdaging. COPD is een chronische ziekte die vaak het gevolg is van leefstijl en waar (verandering) van leefstijl een zeer belangrijk deel van de behandeling betreft. Leefstijl verandering is een zeer complex proces. De tweede uitdaging. De krapte aan zorgverleners, met name ook in de eerste lijn, leidt er steeds vaker toe dat patiënten (in elk geval in onze regio) een vertrouwd /vast aanspreekpunt missen. Dit probleem zal met het toenemend aantal patiënten en het afnemend aantal zorgverleners alleen maar toenemen. Kortom: vele uitdagingen om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen verlenen. Deze uitdagingen zijn ingewikkeld, waarbij je kunt betwijfelen of deze door de huisarts opgepakt kunnen worden.

Leerdoelen:
- Welke patiënten horen absoluut in de eerste lijn?
- Hoe kan de tweede lijn de eerst lijn ondersteunen?

 

 

Workshops:

Treatable traits van een exacerbaties van COPD?

Prof. Dr. Huib Kerstjens, longarts
Universitair Medisch Centrum, Groningen

Dr. Marjolein Tilkema-Tiebosch, longarts i.o.
Universitair Medisch Centrum, Groningen


Sinds een aantal jaren doet het concept van treatable traits opgang bij obstructieve longziekten. Niet met labels dichotoom indelen, maar kenmerken meten die direct consequenties voor therapie hebbe. Dat concept was er voor de stabiele fase; in deze workshop breiden we dat uit richting exacerbaties.

Leerdoelen:
- Deelnemers kunnen voordelen en nadelen noemen van sturen op eos gemeten aan het begin van een exacerbatie.
- Deelnemers kunnen nog twee andere treatable traits specifiek voor exacerbaties noemen.

 

Get up and get moving! Derde lijns longrevalidatie behandeling bij chronische Longziekten

Drs. Ir. Eline bij de Vaate, longarts
Merem, Hilversum

Dr. Astrid Aardenburg - van Huisstede, longarts i.o.
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
 


Longrevalidatie vormt een belangrijk, evidence-based, onderdeel van de zorg voor chronische longpatiënten. Hoewel definitie, doelen en organisatorische voorwaarden van longrevalidatie duidelijk omschreven zijn in internationale richtlijnen, wordt de term longrevalidatie te pas en te oppas gebruikt voor fysieke traingingsprogramma’s en in wetenschappelijke publicaties. Deze praktische workshop geeft inzicht in de praktijk longrevalidatiebehandeling in het ziekenhuis en in een kenniscentrum complex chronisch longfalen, en de complexiteit van de problematiek die van invloed is op de (contra-) indicatiestelling voor longrevalidatie.

Na deze workshop:
- Weten de deelnemers dat longrevalidatie behandeling meer inhoudt dan alleen fysieke training en wat men mag verwachten
  van de behandelprogramma’s welke in tweede lijn en in kenniscentra chronisch longfalen worden geboden.
- Weten de deelnemers welke indicaties en contra-indicaties er zijn voor verwijzing naar een kenniscentrum chronisch longfalen
  en heeft men meer inzicht in de complexe problematiek die een rol speelt in de ziektelast van longpatiënten en in de
  toegevoegde waarde van een longrevalidatieprogramma in een kenniscentrum chronisch longfalen.

 

 

Bronchoscopische interventies bij COPD

Dr. Karin Klooster, Post-doc & Coördinator Bronchoscopisch Interventie Centrum
Universitair Medisch Centrum, Groningen

Dr. Ilse Boudewijn, longarts i.o.
Universitair Medisch Centrum, Groningen


Update over de aanvullende behandelmogelijkheden voor patiënten met ernstig COPD. Hoe selecteer ik patiënten voor een aanvullende behandeling en welke behandeling is geschikt.

Leerdoelen:
- Verkrijgen van kennis over de beschikbare longvolumereductie technieken voor de behandeling van patiënten met ernstig
  COPD.
- Het krijgen van inzicht in de fenotypering van COPD met oog op het selecteren van de juiste behandeling bij de juiste patiënt.

 

E-Health: prul of panacee

Dr. Hans in ’t Veen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Cynthia Hallensleben, onderzoeker en praktijkverpleegkundige
LUMC/ Nationaal eHealth Living Lab (NeLL)

De zorg voor patienten met COPD zal er over een aantal jaren volledig anders uitzien. Niet alleen door een andere visie op zorg, met integrale benadering, maar ook door toegenomen mogelijkheden in communicatie, kunstmatige intelligentie, delen van data en monitoring op afstand. Dit zorglandschap verandert snel: met enorme kansen maar ook ook bedreigingen.

Deze workshop zal met u in gesprek gaan hierover. Zijn er nu reeds toepassingen die u kunt gebruiken bij de COPD zorg? Is dat doelmatig? Welke patiënt is daarvoor geschikt? Zijn er landelijke normen voor systemen? Hopelijk beantwoordt deze workshop veel van uw vragen.

 

COPD zonder lijnen

Dr. Patrick Poels, huisarts
Huisartsenpraktijk Bles en Poels, Huissen

Dr. Frank van den Elshout, longarts
Rijnstate, Arnhem

Een belangrijke uitdaging in de zorg voor mensen met COPD is de organisatie. Meerdere en in de tijd verschillende medische en paramedische zorgprofessionals kunnen betrokken zijn en dan ook nog eens uit verschillende echelons in het zorgstelsel (eerste, tweede, derdelijn). Hoe organiseer je dat op een effectieve en doelmatige manier? De inleiders van deze workshop nemen u op een interactieve manier mee in deze complexiteit.

 

Value Based Healthcare, wat kun je ermee bij COPD?

Gezamenlijke sponsoren


Leerdoelen:
- Deelnemer weet wat VBHC betekent.
- Deelnemer kent barrieres en kansen van VBHC en wat VBHC kan bieden in COPD management. 
- Deelnemer heeft idee over hoe meer waardegedreven te gaan werken in de dagelijkse praktijk in het eigen ziekenhuis. 

 

Met een longaanval naar het ziekenhuis, en dan....

Drs. Jasmijn van Campen, longarts
Haaglanden Medisch Centrum, 's-Gravenhage

Drs. Lisette van Dijk, longarts i.o.
St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein


Tijdens deze interactieve workshop gaan we uitvoerig in op het zorgpad longaanval van de LAN en besteden we o.a. aandacht aan de draaideurpatiënt. U krijgt concrete tips en uw eigen actieplan waarmee u de zorg voor de COPD patiënt in uw ziekenhuis kunt verbeteren.

Leerdoelen:
- Kennis over en tips voor het toepassen van het zorgpad COPD van de LAN
- Delen van ervaringen/best practices

 

Bomen over COPD met uw patiënt in de palliatieve fase

Drs. Karin Pool, longarts
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Drs. Eske Durlinger, longarts i.o.
Noordwestziekenhuisgroep

Wanneer de patient in de palliatieve fase komt, is het van belang om in de gesprekken de focus nog meer op kwaliteit van leven te richten. Dit zijn gesprekken waarin veel van uw patient en de naasten gevraagd wordt, maar ook van uzelf. Want hoe doe je dat nou in de praktijk? Welke woorden gebruik je? Neem ik de hoop niet weg? Verder: hoe zit het eigenlijk met uw innerlijke ruimte?

Leerdoelen:
-We bespreken belangrijke onderwerpen en voorwaarden voor gesprekken in de palliatieve fase.
-We delen ervaringen en gaan oefenen waar gewenst.

 

Plenair


Casuïstiekbespreking

Prof. Dr. Huib Kerstjens, longarts
Universtitair Medisch Centrum, Groningen


U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd als voorbereiding op dit symposium, een casus voor te bereiden om tijdens de casusbespreking te kunnen presenteren.