Twee dagen bomen over COPD

Aanmelden

Onderwerpen

 

Openingssessie

Poli 2023: Van Advanced decision making naar Shared care planning

drs. Peter van Hengel, longarts
Flevo ziekenhuis, Almere

Als longarts hebben we een leven lang veel patiënt contacten, vooral ook poliklinisch. “Hoe was je poli? … Goed , liep lekker”. Maar wat is goed? Waar de één daarbij doelt op logistieke efficiëntie (op tijd, informatie gegeven, afspraken gemaakt, brief de deur uit, DBC geregistreerd) is de ander tevreden dat de inhoudelijke aanpak conform de laatste richtlijn is en uitgewerkt kan worden (alles gevraagd, onderzoeken volgens protocol, toestemming gekregen). Ook kun je vooral tevreden zijn wanneer het contact vertrouwen heeft opgeleverd, angsten konden worden besproken, er aandacht was voor de onderstroom….

Wat speelt er allemaal in het contact met de patiënt? Welke belangen en (morele) plichten spelen er? Zijn we Old School bezig (Advanced decision making) of is het tijd voor een nieuwe aanpak (Shared care planning)? Wat zijn de kansen en waar schuurt het?

 

 

 

Workshops


Shared decision making

dr.ir. Laura Kranenburg, reumatoloog
Erasmus MC en IJsselland ziekenhuis


Shared decision making, oftewel samen beslissen, dat doen we toch al? Of is er soms nog ruimte voor verbetering? Samen beslissen vraagt om goede samenwerking en communicatie tussen behandelaar én patiënt. Deze workshop staat stil bij wat er al is, wat er voor trainingsmateriaal beschikbaar is en vooral wat je als hulpverlener kunt doen om Samen Beslissen voor alle patiënten te laten slagen.

Leerdoelen:
- Aan het eind van de workshop is er inzicht in de stappen van samen beslissen.
- Aan het eind van de sessie zijn valkuilen en handige tips en tricks ten aanzien van Samen Beslissen inzichtelijk gemaakt.

 

Motiverende gespreksvoering

Melanie van Hoeve
Van Hoeve Trainingen


Tijdens deze workshop zullen de volgende aspecten de revue passeren:
- houdingsaspecten (hoe zorg je dat je zonder oordeel kunt luisteren)
- ambivalentie (herkennen en onderzoeken van beide kanten van het veranderproces)
- verandertaal (hoe (h)erken en ontlok je verandertaal, zodat duurzame gedragsverandering kan plaatsvinden)

Ik streef in mijn workshops naar ervarend leren, zodat inzichten de dag erna direct kunnen worden toegepast.

 

Communicatie in de palliatieve longzorg

dr. Kris Mooren, longarts en kaderarts palliatieve zorg
Spaarne Gasthuis

Hoe we communiceren met ernstig zieke mensen, daar is niet vaak aandacht voor. We hebben ‘het’ ooit geleerd en horen daarna nooit meer, of het misschien beter of anders kan. Wat zijn handige zinnen bij mensen die het lastig vinden om over de toekomst te praten? Hoe kun je slecht nieuws brengen zonder alle hoop weg te nemen?

Leerdoelen:
- Aanleren van strategieën om gesprekken te voeren over de toekomst.
- Feedback krijgen op je eigen gespreksvoering.