Twee dagen bomen over COPD

Onderwerpen

Plenaire sessies:


Mechanismen van dyspneu bij COPD

prof.dr. Joost van den Aardweg, longarts
Amsterdam UMC

 

Patiënten met COPD kunnen om verschillende redenen kortademig zijn. Vaak gaat het om verhoogde ademarbeid door luchtwegobstructie en dynamische hyperinflatie. Soms speelt zuurstofgebrek of hypercapnie een rol. Tijdens inspanning kunnen perifere chemoreceptoren gestimuleerd worden door lactaatacidose. We gaan in op de interactie met obesitas, chronische nierinsufficiëntie en chronisch hartfalen. We maken ook een vergelijking met Covid-19-pneumonie. Aan de orde komt ook de manier waarop kortademigheid geanalyseerd kan worden, onder andere met inspanningsonderzoek. Tot slot gaan we in op de consequenties voor behandeling.

Leerdoelen:
- Begrijpen op welke manieren kortademigheid kan ontstaan bij COPD
- Begrijpen op welke manier dat geanalyseerd kan worden
- Begrijpen wat voor consequenties deze kennis heeft voor de behandeling.


Debat over kostenbeheersing en kwaliteit in de longzorg

prof.dr. Richard Dekhuijzen, longarts 
Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen

Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg & innovatie
Zilveren Kruis

 

 

Casuïstiekbespreking

prof. dr. Huib Kerstjens, longarts
Universtitair Medisch Centrum Groningen

dr. Hans in ’t Veen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam


U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd als voorbereiding op dit symposium, een casus voor te bereiden om tijdens de casusbespreking te kunnen presenteren.

 

 

Workshops:


Exacerbaties: individueel behandelen

prof. dr. Huib Kerstjens, longarts
Universtitair Medisch Centrum Groningen

drs. Romkje Sietske Hospes, longarts i.o.
Universtitair Medisch Centrum Groningen

 
Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.3e lijns longrevalidatie, lessen voor de 2e lijn

drs. ir. Eline bij de Vaate, longarts
Merem, Hilversum

drs. Anouk Spaanderman, longarts i.o.
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen


Longrevalidatie vormt een belangrijk, evidence-based, onderdeel van de zorg voor chronische longpatiënten. Hoewel definitie, doelen en organisatorische voorwaarden van longrevalidatie duidelijk omschreven zijn in internationale richtlijnen, wordt de term longrevalidatie te pas en te oppas gebruikt voor fysieke traingingsprogramma’s en in wetenschappelijke publicaties. Deze praktische workshop geeft inzicht in de praktijk longrevalidatiebehandeling in het ziekenhuis en in een kenniscentrum complex chronisch longfalen, en de complexiteit van de problematiek die van invloed is op de (contra-) indicatiestelling voor longrevalidatie.

Na deze workshop:
- Weten de deelnemers dat longrevalidatie behandeling meer inhoudt dan alleen fysieke training en wat men mag verwachten
  van de behandelprogramma’s welke in tweede lijn en in kenniscentra chronisch longfalen worden geboden.
- Weten de deelnemers welke indicaties en contra-indicaties er zijn voor verwijzing naar een kenniscentrum chronisch longfalen
  en heeft men meer inzicht in de complexe problematiek die een rol speelt in de ziektelast van longpatiënten en in de
  toegevoegde waarde van een longrevalidatieprogramma in een kenniscentrum chronisch longfalen.

 

Bronchoscopische interventies bij COPD

dr. Karin Klooster, Post-doc & Coördinator Bronchoscopisch Interventie Centrum
Universitair Medisch Centrum Groningen

drs. Roel van Pel, longarts i.o.
Universtitair Medisch Centrum Groningen

Update over de aanvullende behandelmogelijkheden voor patiënten met ernstig COPD. Hoe selecteer ik patiënten voor een aanvullende behandeling en welke behandeling is geschikt.

Leerdoelen:
- Verkrijgen van kennis over de beschikbare longvolumereductie technieken voor de behandeling van patiënten met ernstig
  COPD.
- Het krijgen van inzicht in de fenotypering van COPD met oog op het selecteren van de juiste behandeling bij de juiste patiënt.

 

E-Health: prul of panacee

dr. Hans in ’t Veen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

dr. Yasemin Türk, longarts i.o.
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

De zorg voor patienten met COPD zal er over een aantal jaren volledig anders uitzien. Niet alleen door een andere visie op zorg, met integrale benadering, maar ook door toegenomen mogelijkheden in communicatie, kunstmatige intelligentie, delen van data en monitoring op afstand. Dit zorglandschap verandert snel: met enorme kansen maar ook ook bedreigingen.

Deze workshop zal met u in gesprek gaan hierover. Zijn er nu reeds toepassingen die u kunt gebruiken bij de COPD zorg? Is dat doelmatig? Welke patiënt is daarvoor geschikt? Zijn er landelijke normen voor systemen? Hopelijk beantwoordt deze workshop veel van uw vragen.

 

NIV en nasale high flow therapie bij COPD: ook een optie voor de thuissituatie?

dr. Marieke Duiverman, longarts
Universitair Medisch Centrum Groningen

dr. Ilse Boudewijn, longarts i.o. 
Universitair Medisch Centrum Groningen


One size does not fit all. Ook voor de patiënt met ernstig COPD kunnen we gelukkig steeds meer bereiken mits we therapie(en) aanbieden die passend zijn, en optimaal toegepast worden op het juiste moment en met passende verwachtingen. In deze lezing zal de nadruk liggen op chronische niet-invasieve ademhalingsondersteuning met high flow en niet-invasieve beademing. Recente inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot selectie van patiënten en het toepassen van optimale therapie, waar mogelijk bij de patiënt thuis, zullen worden besproken aan de hand van casuïstiek. Tot slot zullen we aandacht geven aan de plaats van ademhalingsondersteuning binnen het palet van behandelingen voor ernstig COPD; bijvoorbeeld hoe ondersteunen we patiënten richting eventuele longtransplantatie optimaal en hoe gaan we om met patiënten met chronische beademing in de laatste levensfase?

Leerdoelen:
- Te leren wat de bewijsvoering is voor het toepassen van chronische ademhalingsondersteuning met NIV en high flow thuis.
- Te leren wat de plaats is van NIV en high flow binnen het palet van behandelingen voor ernstig COPD.


Value Based Healthcare, wat kun je ermee bij COPD?

Namens de gezamenlijke farmacie:  

dr. ir. Jasper Kappen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Denise de Bondt, Health Care Environment Manager
AstraZeneca

Astrid Alewijnse, Medical Scientific Expert Respiratory
GlaxoSmithKlineLeerdoelen:
- Deelnemer weet wat VBHC betekent.
- Deelnemer kent barrieres en kansen van VBHC en wat VBHC kan bieden in COPD management. 
- Deelnemer heeft idee over hoe meer waardegedreven te gaan werken in de dagelijkse praktijk in het eigen ziekenhuis. 

 

Met een longaanval naar het ziekenhuis, en dan....

drs. Nicolle Hekelaar, longarts
Medisch Spectrum Twente, Enschede

drs. Lonneke Visscher, longarts i.o.
Medisch Spectrum Twente, Enschede

Tijdens deze interactieve workshop gaan we uitvoerig in op het zorgpad longaanval van de LAN en besteden we o.a. aandacht aan de draaideurpatiënt. U krijgt concrete tips en uw eigen actieplan waarmee u de zorg voor de COPD patiënt in uw ziekenhuis kunt verbeteren.

Leerdoelen:
- Kennis over en tips voor het toepassen van het zorgpad COPD van de LAN
- Delen van ervaringen/best practices

 

Bomen over COPD met uw patiënt in de palliatieve fase

drs. Karin Pool, longarts
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

drs. Kirsten Smit, longarts i.o.
Spaarne Gasthuis, Haarlem


Wanneer de patient in de palliatieve fase komt, is het van belang om in de gesprekken de focus nog meer op kwaliteit van leven te richten. Dit zijn gesprekken waarin veel van uw patient en de naasten gevraagd wordt, maar ook van uzelf. Want hoe doe je dat nou in de praktijk? Welke woorden gebruik je? Neem ik de hoop niet weg? Hoe help ik mijn patiënt om inzicht te krijgen in mechanismen rondom dyspnoe? Verder: hoe zit het eigenlijk met uw innerlijke ruimte?

Leerdoelen:
- We bespreken belangrijke onderwerpen en voorwaarden voor gesprekken in de palliatieve fase.
- We delen ervaringen en gaan oefenen waar gewenst.